fbpx

Học Excel từ cơ bản tới nâng cao

Kiến thức Excel nền tảng bài bản để bạn áp dụng trong thực tế công việc.

Khóa học Excel đáng tham dự nhất năm 2022

Cùng MasterMOS thành thạo Excel

MasterMOS là đơn vị tiên phong triển khai đào tạo Excel theo chuẩn quốc tế do Microsoft công nhận từ năm 2016.

Khóa học Excel tại MasterMOS được phát triển theo hướng dễ học, dễ hiểu, dễ ứng dụng và làm được ngay.

Khóa học Excel của MasterMOS được nhiều học viên cá nhân và nhiều ngân hàng, công ty tài chính lựa chọn tham dự. Các doanh nghiệp tiêu biểu như VCB, MBB, NCB, SSI, Delta...

Đối tượng học viên của khóa học

SQL_Hoc vien_1

01. Cán bộ xử lý dữ liệu

Cán bộ thuộc bộ phận xử lý dữ liệu của các đơn vị, thường xuyên phải thu thập, xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn để tổng hợp, phân tích, làm các báo cáo liên quan.

SQL_Hoc vien_2

02. Cán bộ làm báo cáo

Cán bộ làm mảng phân tích kinh doanh, kế hoạch, chính sách, kế toán, phân tích tài chính, Quản trị rủi ro, nguồn vốn, thẻ, ngân hàng số ... của các ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông, bán lẻ

SQL_Hoc vien_3

03. Bất kỳ ai thích DATA

Bạn yêu thích làm việc với dữ liệu, mong muốn chuyển hóa dữ liệu thành thông tin có ích, bạn chuẩn bị tham gia vào ngành dữ liệu - lĩnh vực hấp dẫn nhất của thế kỷ 21.

Nội dung chi tiết khóa học

Bạn hãy Click vào mỗi chương để xem chi tiết các bài học của chương đó

Nội dung khóa Học “Học Excel cho người mới bắt đầu” – Level 1

(71 bài giảng chất lượng cao, 8h học)

 • Bài 1. Giới thiệu khóa học
 • Bài 2. Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS
 • Bài 3. Giới thiệu cách sử dụng tài liệu, file lý thuyết, bài tập
 • Bài 4. Download tài liệu đính kèm khóa học
 • Bài 5. Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
 • Bài 6. Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
 • Bài 1. Các thành phần chính của bảng tính Excel
 • Bài 2. Các TAB chính trên thanh RIBBON
 • Bài 3. Tìm hiểu về TAB ngữ cảnh
 • Bài 4. Tìm hiểu về Group/Command/ một số câu hỏi với Ribbon
 • Bài 5. Một số thao tác cơ bản với Excel
 • Bài 1. Đăng nhập SQL Server sử dụng Windows Authentication và SQL Server Authentication
 • Bài 2. Xử lý lỗi không đăng nhập được vào SQL Server
 • Bài 3. Giới thiệu mô hình dữ liệu để xử lý dữ liệu và làm báo cáo tự động trên SQL Server
 • Bài 4. Xây dựng 3 tầng dữ liệu INTERFACE, DATAMART và REPORT_SYSTEM – tạo các Database
 • Bài 5. Giới thiệu giao diện của SQL Server
 • Bài 1. Tạo bảng dữ liệu bằng cách import dữ liệu có sẵn – Import Text file
 • Bài 2. Tạo bảng dữ liệu bằng cách import dữ liệu có sẵn – Import Excel file
 • Bài 3. Cách xử lý lỗi import file Excel
 • Bài 4. Các khái niệm khi làm việc với dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 • Bài 5. Bài tập thực hành tự học số 1
 • Bài 6. Chữa bài tập thực hành số 1
 • Bài 1. Các kiểu dữ liệu phổ biến thường dùng trong SQL Server
 • Bài 2. Nội dung ghi nhớ về kiểu dữ liệu
 • Bài 1. Giới thiệu và chuẩn bị viết những câu lệnh đầu tiên
 • Bài 2. Cách thức viết câu lệnh, viết ghi chú và chạy câu lệnh trong SQL Server
 • Bài 3. Cách mở, lưu code thực hiện trong SQL Server và nguyên tắc học thực hành
 • Bài 4. Lệnh tạo bảng dữ liệu
 • Bài 5. Các lỗi thường gặp khi viết câu lệnh tạo bảng
 • Bài 6. Thêm cột dữ liệu vào bảng
 • Bài 7. Xóa cột trong một bảng
 • Bài 8. Đổi kiểu dữ liệu Data Type cho 1 cột dữ liệu
 • Bài 9. Đổi tên của trường dữ liệu trong bảng
 • Bài 10. Xóa toàn bộ dữ liệu trong 1 bảng
 • Bài 11. Xóa bảng dữ liệu
 • Bài 12. Bài tập thực hành tự học số 2
 • Bài 13. Chữa bài tập thực hành số 2 – phần 1
 • Bài 14. Chữa bài tập thực hành số 2 – phần 2
 • Bài 15. Hướng dẫn sử dụng Excel để viết câu lệnh SQL, tăng tốc độ viết câu lệnh
 • Bài 1. Cú pháp SELECT thứ 1
 • Bài 2. Cú pháp SELECT thứ 2
 • Bài 3. Cú pháp SELECT thứ 3
 • Bài 4. Cú pháp SELECT thứ 4
 • Bài 5. Cú pháp SELECT thứ 5
 • Bài 6. Câu lệnh WHERE để lọc dữ liệu
 • Bài 7. Câu hỏi bài tập từ số 3 tới số 8
 • Bài 8. Chữa bài tập từ số 3 tới số 8
 • Bài 9. Câu lệnh GROUP BY để tính toán, tổng hợp dữ liệu – phần 1
 • Bài 10. Câu lệnh GROUP BY để tính toán, tổng hợp dữ liệu – phần 2
 • Bài 11. Câu lệnh ORDER BY để sắp xếp
 • Bài 12. Ví dụ tổng hợp sử dụng SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY
 • Bài 13. Câu hỏi bài tập số 9, 10, 11
 • Bài 14. Chữa bài tập số 9, 10, 11
 • Bài 1. Câu lệnh INSERT INTO thứ 1
 • Bài 2. Câu lệnh INSERT INTO thứ 2
 • Bài 3. Câu lệnh INSERT INTO thứ 3
 • Bài 4. Câu lệnh INSERT INTO thứ 4
 • Bài 5. Câu hỏi bài tập số 12 – Rất quan trọng
 • Bài 6. Chữa bài tập số 12 – phần 1
 • Bài 7. Chữa bài tập số 12 – phần 2
 • Bài 8. Chữa bài tập số 12 – phần 3
 • Bài 9. 3 dạng của câu lệnh UPDATE – phần 1 – giải thích qua minh họa Excel
 • Bài 10. 3 dạng của câu lệnh UPDATE – phần 2 – giải thích ví dụ trên SQL
 • Bài 11. Câu hỏi bài tập số 13
 • Bài 12. Chữa bài tập số 13
 • Bài 13. Câu lệnh DELETE – 2 dạng của câu lệnh DELETE
 • Bài 14. Câu hỏi bài tập số 14 và chữa bài tập số 14
 • Bài 1. Câu lệnh UNION ALL, giới thiệu cách thức viết câu lệnh SQL lồng nhau
 • Bài 2. Nguyên tắc tùy biến để viết được câu lệnh UNION ALL và INSERT INTO linh hoạt
 • Bài 3. Câu lệnh UNION
 • Bài 4. Câu lệnh HAVING
 • Bài 5. Sử dụng AND
 • Bài 6. Sử dụng OR
 • Bài 7. Sử dụng IN
 • Bài 8. Sử dụng LIKE
 • Bài 9. Sử dụng BETWEEN
 • Bài 10. Câu hỏi bài tập số 15 và chữa bài tập số 15
 • Bài 11. Cách kiểm soát dữ liệu đầu vào có bị bất thường hay không
 • Bài 1. Các hàm tính toán cơ bản
 • Bài 2. Các hàm xử lý chuỗi cơ bản
 • Bài 3. Các hàm xử lý ngày tháng
 • Bài 4. Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu Convert
 • Bài 1. Phần tóm tắt và giới thiệu nội dung tiếp theo
 • Bài 2. Bài tập số 16 – Tính số dư Dư nợ theo PGD, theo ngày
 • Bài 3. Bài tập số 17 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày – Minh họa Excel
 • Bài 4. Bài tập số 17 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày – Làm với SQL
 • Bài 5. Bài tập số 18 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD và theo từng khách hàng, theo ngày – Làm với SQL
 • Bài 6. Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Minh họa Excel
 • Bài 7. Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Làm với SQL – phần 1
 • Bài 8. Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Làm với SQL – phần 2
 • Bài 9. Nguyên tắc chung để làm các bài tập tính toán với SQL sao cho dễ hiểu, dễ xử lý lỗi, chính xác tuyệt đối
 • Bài 1. Stored Procedure là gì? Lợi ích của việc tạo Stored Procedure
 • Bài 2. Tạo thủ tục Stored Procedure đầu tiên
 • Bài 3. Cách chạy thủ tục Stored Procedure
 • Bài 4. Thay đổi nội dung của thủ tục Stored Procedure
 • Bài 5. Bài tập 20 – Tạo thủ tục tính số dư Dư nợ theo PGD, theo ngày
 • Bài 6. Bài tập 21 – Tạo thủ tục tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày
 • Bài 7. Bài tập 22 – Tạo thủ tục tính số dư Huy động vốn theo PGD và theo từng khách hàng, theo ngày
 • Bài 8. Bài tập 23 – Tạo thủ tục tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng
 • Bài 9. Chốt lại nguyên tắc chung tạo Stored Procedure
 • Bài 1. Các bước link dữ liệu từ SQL Server vào Excel
 • Bài 2. Đặt tham số để giới hạn điều kiện lấy dữ liệu từ SQL vào Excel
 • Bài 3. Đổi tham số ngày báo cáo, refresh dữ liệu tự động
 • Bài 4. Bài tập số 24 – Link dữ liệu bảng HDV theo PGD vào Excel
 • Bài 5. Bài tập số 25 – Link dữ liệu bảng biến động dư nợ theo Khách hàng vào Excel
 • Bài 1. Bài tập kiểm tra đầu ra để trao chứng nhận hoàn thành khóa học
 •  Bài 1. Định hướng, giới thiệu khóa học tiếp theo của chủ đề này

Nội dung khóa học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel” – Level 2

(86 bài giảng chất lượng cao, 8h học)

 • Bài 1. Giới thiệu khóa học
 • Bài 2. Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS
 • Bài 3. Download các tài liệu đính kèm khóa học
 • Bài 4. Nhóm Facebook hỗ trợ học viên MasterMOS
 • Bài 5. Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
 • Bài 1. Lớp chọn thời gian báo cáo
 • Bài 2. Lớp dữ liệu thô
 • Bài 3. Lớp báo cáo tổng hợp dạng bảng biểu MI (Management Information) Report
 • Bài 4. Lớp báo cáo dạng biểu đồ, hình vẽ sinh động – Dashboard Report
 • Bài 1. Làm quen khái niệm chỉ tiêu và chiều phân tích ứng dụng trong báo cáo phân tích
 • Bài 2. Xây dựng Ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích để phân tích yêu cầu báo cáo đầu ra – phần 1
 • Bài 3. Xây dựng Ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích để phân tích yêu cầu báo cáo đầu ra – phần 2
 • Bài 1. Từ ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích tạo ra bảng dữ liệu đầu vào phục vụ báo cáo đầu ra
 • Bài 2. Tạo thủ tục tiền xử lý dữ liệu xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tính toán tổng hợp – phần 1
 • Bài 3. Tạo thủ tục tiền xử lý dữ liệu xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tính toán tổng hợp – phần 2
 • Bài 4. Đưa các chiều phân tích vào bảng dữ liệu – phần 1
 • Bài 5. Đưa các chiều phân tích vào bảng dữ liệu – phần 2
 • Bài 6. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 1 – chỉ tiêu Huy động vốn có kỳ hạn
 • Bài 7. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 2 – chỉ tiêu Huy động vốn không kỳ hạn
 • Bài 8. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 3 – chỉ tiêu dư nợ và bảo lãnh
 • Bài 9. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 4 – chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu
 • Bài 10. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 5 – tính lại chỉ tiêu bảo lãnh
 • Bài 11. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 6 – tính lại chỉ tiêu khách hàng
 • Bài 12. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 7 – Check kết quả trước khi tạo thủ tục
 • Bài 13. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 8 – Xóa các cột không dùng đến trong bảng
 • Bài 14. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 9 – Tạo thủ tục xử lý dữ liệu 1
 • Bài 15. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 10 – Tạo thủ tục xử lý dữ liệu 2
 • Bài 1. Từ ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích tạo ra bảng dữ liệu
 • Bài 2. Đặt lại tên cột, khai báo kiểu dữ liệu, viết câu lệnh tạo bảng trong Excel
 • Bài 3. Đưa các chiều phân tích vào bảng, tạo ra bảng tạm để tính toán
 • Bài 4. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính huy động vốn theo kỳ hạn, loại tiền
 • Bài 5. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Hoàn thành tính các chỉ tiêu huy động vốn
 • Bài 6. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu Dư nợ theo kỳ hạn, loại tiền
 • Bài 7. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu Bảo lãnh, Nợ quá hạn
 • Bài 8. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu Nợ xấu theo kỳ hạn, loại tiền
 • Bài 9. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu khách hàng
 • Bài 10. Chấm đối chiếu kết quả giữa 2 cách xây dựng bảng dữ liệu
 • Bài 11. Tạo thủ tục tính toán dữ liệu tự động cho bảng kết quả tổng hợp theo cách 2
 • Bài 12. Chạy thủ tục tính toán cho các ngày dữ liệu của bảng kết quả tổng hợp cách 2
 • Bài 1. Link dữ liệu bảng kết quả kinh doanh tổng hợp 1 và 2 vào Excel
 • Bài 2. Ôn tập về cách sử dụng hàm INDEX và MATCH ở trong Excel
 • Bài 3. Cách sử dụng hàm SUMIFS kết hợp INDEX, MATCH để tổng hợp dữ liệu linh hoạt
 • Bài 1. Tìm hiểu về phép nhân hai bảng dữ liệu
 • Bài 2. Cách sử dụng JOIN (INNER JOIN)
 • Bài 3. Cách sử dụng LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN), cách LEFT JOIN nhiều bảng
 • Bài 4. Cách sử dụng RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN), cách sử dụng FULL JOIN (FULL OUTER JOIN)
 • Bài 1. Giới thiệu một số cách tiếp cận để lưu trữ dữ liệu, xây dựng Database
 • Bài 1. Sử dụng câu lệnh SQL động ở bên ngoài thủ tục Stored Procedure
 • Bài 2. Sử dụng câu lệnh SQL động ở bên trong thủ tục Stored Procedure
 • Bài 1. So sánh ROW_NUMBER, RANK_DENSE_RANK
 • Bài 2. Ứng dụng ROW_NUMBER tìm top 5 khách hàng có dư nợ lớn nhất theo từng Chi nhánh
 • Bài 1. Cách sử dụng PIVOT một cách linh hoạt trong SQL server để phân tích dữ liệu
 • Bài 2. Cách sử dụng UNPIVOT trong SQL Server
 • Bài 1. Đánh số thứ tự tự động trong 1 trường dữ liệu – ứng dụng tìm top 5 KH có dư nợ lớn nhất theo chi nhánh
 • Bài 1. Cách sử dụng bảng tạm của hệ thống dạng #TEN_BANG và ## TEN_BANG

MasterMOS được tin tưởng đào tạo tại nhiều doanh nghiệp lớn

Hình ảnh các lớp đào tạo của MasterMOS tại: https://ptdl.vn/ahv

Đội ngũ Giảng viên MasterMOS

Đội ngũ giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan tới SQL, SQL Server, Oracle, IBM NetEzza.

Ngọc Chiến MasterMOS ảnh giới thiệu

Nguyễn Ngọc Chiến

Founder & CEO MasterMOS

Bùi Ngọc Thịnh MasterMOS

Bùi Ngọc Thịnh

Giảng viên cao cấp MasterMOS

Vũ Duy Thắng MasterMOS

Vũ Duy Thắng

Giảng viên cao cấp MasterMOS

Vũ Kim Trung MasterMOS

Vũ Kim Trung

Giảng viên cao cấp MasterMOS

Ngọc Chiến MasterMOS ảnh giới thiệu

Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS

Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo tin học văn phòng và Phân tích dữ liệu với 11 năm kinh nghiệm.

Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam như:  các ngân hàng VCB, MBB, LienVietPostBank, NCB, OCB,  công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI…

Anh đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên, một trong những MOS Master (cấp độ Tin học ứng dụng cao nhất) do Microsoft chứng nhận toàn cầu.

Anh dày công xây dựng nên các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học khô khan, có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.

Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“.

Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education. Chi tiết Giảng viên tại ngocchien.com

Học viên nói về khóa học

Cam kết của MasterMOS

 1. Chỉ cần bạn chăm chỉ học và làm bài tập theo đúng lộ trình học tập, bạn sẽ tự tin ứng dụng Excel vào thực tế công việc.
 2. Bạn sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ của Giảng viên trong khóa học và quá trình ứng dụng Excel vào công việc lâu dài về sau.
 3. MasterMOS sẽ thường xuyên giới thiệu các cơ hội việc làm cho bạn trong nhóm Facebook “Cộng đồng học viên MasterMOS”.

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Chứng nhận hoàn thành khóa học của MasterMOS Education

Danh sách học viên được chứng thực tại website https://ptdl.vn/hocvien

Lựa chọn khóa học Excel phù hợp

MasterMOS có 3 khóa đào tạo SQL phù hợp với tất cả các nhu cầu của học viên từ cơ bản tới nâng cao, tự học trên hệ thống ONLINE hoặc học với Giảng viên hướng dẫn.

EXCEL CƠ BẢN ONLINE VIDEO

Khóa học Phân tích dữ liệu với SQL Level 1

Học qua các bài giảng video ghi hình sẵn kèm nhiều bài tập thực hành, có thể download tài liệu thực hành.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị. Hai năm sử dụng hệ thống học tập ONLINE.

Có thể bắt đầu HỌC NGAY để làm chủ kiến thức nhanh nhất trong khóa học.

Hỏi/đáp trực tiếp với Giảng viên qua Zalo, Facebook Group cộng đồng học viên MasterMOS.

EXCEL NÂNG CAO ONLINE VIDEO

Khóa học Phân tích dữ liệu với SQL Level 1 & 2

Học qua các bài giảng video ghi hình sẵn kèm nhiều bài tập thực hành, có thể download tài liệu thực hành.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị. Hai năm sử dụng hệ thống học tập ONLINE.

Có thể bắt đầu HỌC NGAY để làm chủ kiến thức nhanh nhất trong khóa học.

Hỏi/đáp trực tiếp với Giảng viên qua Zalo, Facebook Group cộng đồng học viên MasterMOS.

EXCEL CƠ BẢN TỚI NÂNG CAO ONLINE VIDEO

Tặng kèm toàn bộ khóa học ONLINE VIDEO Level 1 & 2 và nội dung ghi hình lớp học tương tác.

8 buổi/28h học tương tác trực tiếp với Giảng viên qua phần mềm ZOOM.

Học từ 8h30 - 17h30 với Giảng viên vào 4 ngày chủ nhật trong tháng. Lịch cụ thể tại phần Đăng ký.

Hỏi/đáp với Giảng viên/Remote Desktop xử lý lỗi thao tác trên máy tính của Học viên ngay tại lớp học.

Hỏi/đáp sau giờ học chính qua Zalo, Facebook Group cộng đồng học viên MasterMOS.

Thông tin đăng ký

Các câu hỏi thường gặp

Đây là các câu hỏi các học viên thường thắc mắc tới các nhân viên tư vấn của MasterMOS. Bạn có thể tham khảo câu trả lời ở ngay tại đây nhé 🙂

Học Online qua Video bài giảng ghi hình sẵn là cách bạn sẽ học thông qua các Video hướng dẫn của Giảng viên. Các Video có độ dài 5 – 10 phút giúp bạn tiện tra cứu nội dung học tập và giải quyết được 1 vấn đề của khóa học khi học xong. Bên cạnh Video, khóa học còn cung cấp rất nhiều tài liệu thực hành để bạn thành thạo kiến thức, kỹ năng trong khóa học.

Học ONLINE ZOOM là hình thức học bạn sẽ học tương tác/trao đổi trực tiếp với Giảng viên theo thời gian học cố định như lớp học OFFLINE. Điểm khác biệt duy nhất là Giảng viên và học viên không tiếp xúc face-to-face mà trao đổi qua phần mềm ZOOM. Bạn sẽ được Giảng viên Remote vào máy tính để hỗ trợ sửa các lỗi trong quá trình thực hành như ở lớp OFFLINE.

Ưu điểm lớn của  học ONLINE qua VIDEO ghi hình sẵn là bạn có thể chủ động thời gian học, có thể xem đi xem lại bài giảng của Giảng viên, bạn tự bố trí lịch học của mình một cách hiệu quả nhất.

Ưu điểm lớn của học ONLINE qua ZOOM là bạn sẽ được Giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc ngay lập tức khi xảy ra lỗi trong lúc thực hành trên lớp. Ngoài ra, bạn được tặng kèm khóa học ONLINE VIDEO khi học ONLINE qua ZOOM.

Bạn có thể học ONLINE qua VIDEO ghi hình sẵn trước, sau đó nếu bạn muốn (ít khi cần), bạn có thể tham dự tiếp lớp học ONLINE qua ZOOM. Bạn chỉ cần đóng học phí chênh lệch giữa 2 hình thức học là được.

MasterMOS-Logo-w

MasterMOS Education – Master Microsoft Office Skills – Cùng bạn làm chủ kỹ năng tin học văn phòng. 

Kết nối với MasterMOS

MasterMOS Education – Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo MasterMOS

Bản quyền MasterMOS © 2021. Bảo lưu mọi quyền.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website MasterMOS Education. Chúng tôi có quà tặng cho bạn, hãy đăng ký nhận nếu bạn thấy phù hợp nhé :)