fbpx

Excel cơ bản - Học Excel cho người mới bắt đầu

Học Excel cho người mới bắt đầu – Khóa học dành cho người chưa từng tiếp xúc với Excel học và làm chủ Excel với hệ thống kiến thức bài bản.

Khóa học Excel được tiếp cận theo hướng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel, đảm bảo học viên tự tin làm chủ Excel sau khi học xong. Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.

Lộ trình học tập: Siêu nhân Excel

Giảng viên: Ngọc Chiến MasterMOS

Học phí gốc: 736.000 đ. Học phí ưu đãi: 368.000 đ

Excel_Online_Level_1_LoTrinhExcel (1024 × 1024 px)

Giới thiệu khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Khóa học dành cho người chưa từng tiếp xúc với Excel để học và làm chủ Excel.
 • Khóa học xây dựng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel.
 • Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.
 • Các nhóm tác vụ được giới thiệu ở mức độ bài bản, dễ theo dõi.
 • Các tính năng ẩn dấu đằng sau các tác vụ sẽ được giới thiệu trong khóa học nâng cao.
 • Khóa học phù hợp cho học viên của tất cả các lĩnh vực có thể theo học.

Đối tượng học viên khoá học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Người mới đi làm công việc văn phòng
 • Người chưa có nhiều kiến thức để làm việc với phần mềm Excel
 • Sinh viên mới ra trường cần trang bị kỹ năng Excel
 • Bất kỳ ai muốn học Excel một cách bài bản,
 • Bất kỳ ai muốn nâng cao kinh nghiệm làm việc với phần mềm EXCEL.

Lợi ích sau khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Học viên tự tin làm chủ phần mềm Excel.
 • Giải quyết được các yêu cầu công việc liên quan đến việc sử dụng Excel.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc, bài bản, đầy đủ
 • Học viên sẵn sàng học thêm các kiến thức trong khóa học Excel nâng cao.

Yêu cầu đầu vào của khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Học viên có phần mềm Microsoft Excel phiên bản từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích học viên sử dụng Office 2016, 2019, Microsoft 365.

Nội dung của khóa học:

Chương 1: Giới thiệu khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Giới thiệu khóa học
Bài 2 Giới thiệu cách sử dụng tài liệu, file lý thuyết, bài tập
Bài 3 Download tài liệu đính kèm khóa học
Bài 4 Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
Bài 5 Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên

Chương 2: Giao diện Excel và các thao tác cơ bản - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Các thành phần chính của bảng tính Excel
Bài 2 Các TAB chính trên thanh RIBBON
Bài 3 Tìm hiểu về TAB ngữ cảnh
Bài 4 Tìm hiểu về Group/Command/ một số câu hỏi với Ribbon
Bài 5 Một số thao tác cơ bản với Excel

Chương 3: Thực hành với Tab FILE - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Tạo mới văn bản sử dụng chuột, phím tắt và phím ALT
Bài 2 Mở một văn bản có sẵn
Bài 3 Sử dụng chức năng lưu file SAVE và SAVE AS
Bài 4 Sử dụng chức năng kiểm tra văn bản Check for Issue và Document Properties
Bài 5 Sử dụng chức năng xuất bản và tùy chọn cho Excel: EXPORT, CLOSE, EXCEL OPTION
Bài 6 Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FILE

Chương 4: Thực hành với Tab HOME - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Những lệnh sử dụng chuột phải với Sheet
Bài 2 Nhóm lệnh Clipboard bao gồm Cut, Copy, Paste, Format Painter
Bài 3 Nhóm lệnh chỉnh sửa Font chữ
Bài 4 Nhóm lệnh căn chỉnh vị trí Alignment
Bài 5 Nhóm lệnh định dạng dữ liệu Format Number
Bài 6 Sử dụng định dạng có điều kiện Conditional Formatting
Bài 7 Định dạng dữ liệu theo dạng bảng – Table
Bài 8 Sử dụng kiểu cho ô dữ liệu Cell Styles và thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng
Bài 9 Sử dụng tính năng tự động điền Fill Series và Autofill
Bài 10 Sử dụng chức năng lọc và sắp xếp dữ liệu Sort & Filter
Bài 11 Sử dụng chức năng Tìm kiếm và thay thế Find & Replace
Bài 12 Sử dụng chức năng Đi tới các vùng dữ liệu Go to và Go to Special
Bài 13 Câu hỏi và chữa bài tập với TAB HOME

Chương 5: Thực hành với Tab INSERT - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Sử dụng chức năng tạo báo cáo nhanh PivotTable và Recommended PivotTable
Bài 2 Cách chèn các đối tượng hình ảnh, đồ họa Picture – Shapes – SmartArt
Bài 3 Vẽ biểu đô và tùy chỉnh biểu đồ Chart
Bài 4 Vẽ đường biểu đồ xu hướng trong một ô dữ liệu Sparklines
Bài 5 Sử dụng tính năng siêu liên kết Hyperlink
Bài 6 Chèn tiêu đề đầu trang và chân trang Header & Footer
Bài 7 Chèn đối tượng văn bản và đối tượng khác Text box và Object
Bài 8 Câu hỏi và chữa bài tập với TAB INSERT

Chương 6: Thực hành với Tab Page Layout - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Sử dụng tính năng thiết lập khổ giấy, căn lề Themes – Margins – Orientation
Bài 2 Sử dụng thiết lập vùng in Size và Print Area
Bài 3 Sử dụng tính năng năng ngắt trang và in lặp lại tiêu đề Page Breaks và Print Titles
Bài 4 Sử dụng tính năng làm vừa vặn trang in Scale to fit và Sheet Options
Bài 5 Sử dụng tính năng in và xem trước khi in Print và Print Preview
Bài 6 Câu hỏi và chữa bài tập với TAB PAGE LAYOUT

Chương 7: Thực hành với Tab FORMULAS - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ kết hợp, thứ tự tính toán, và cách nhập địa chỉ linh hoạt với phím F4
Bài 2 Hai cách nhập hàm và cách tự học kiến thức hàm với bất kỳ hàm nào
Bài 3 Các hàm LOGIC: IF, AND, OR, NOT, HÀM LỒNG NHAU
Bài 4 Các hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN
Bài 5 Các hàm tính toán tổng hợp: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNIFS, AVERAGEIFS
Bài 6 Cách đặt tên vùng dữ liệu và giới thiệu một số hàm Toán học, hàm tìm kiếm, hàm thời gian
Bài 7 Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FORMULAS

Chương 8: Thực hành với Tab DATA - "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Cách import dữ liệu từ 1 file Text
Bài 2 Sử dụng tính năng lấy dữ liệu từ bên ngoài vào Excel Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns
Bài 3 Sử dụng tính năng loại bỏ trùng lặp Remove Duplicate và chuẩn hóa việc nhập dữ liệu Data Validation
Bài 4 Sử dụng tính năng tạo tổng con và nhóm dữ liệu Sub Total và Group, Ungroup
Bài 5 Câu hỏi và chữa bài tập với Tab DATA

Chương 9: Thực hành với Tab REVIEW, VIEW VÀ DEVELOPER

Bài 1 Thêm Comment vào ô dữ liệu
Bài 2 Các chế độ VIEW, tùy chọn trong SHOW và ZOOM
Bài 3 Sử dụng đóng băng màn hình Freeze Panes
Bài 4 Sử dụng tính năng phân chia màn hình, thêm màn hình với Split, New Windows
Bài 5 Cách mở tab nâng cao DEVELOPER, giới thiệu về Macro và VBA
Bài 6 Câu hỏi và chữa bài tập với Tab REVIEW, VIEW

Chương 10: Tùy biến thanh Ribbon và Quick Access Toolbar

Bài 1 Tùy biến thanh Ribbon và Quick Access Toolbar

Chương 11: Giới thiệu chứng chỉ MOS và bài thi MOS

Bài 1 Chứng chỉ MOS là gì
Bài 2 Sự cần thiết sở hữu chứng chỉ MOS
Bài 3 Các cấp độ chứng chỉ MOS
Bài 4 Thời gian làm bài và điểm đỗ chứng chỉ

Chương 12: Giới thiệu giao diện bài thi – cài đặt phần mềm thi thử – chữa bài thi thử

Bài 1 Giới thiệu giao diện bài thi MOS Excel 2013
Bài 2 Cài đặt phần mềm thi thử GMETRIX & Cách ôn tập/tài khoản ôn tập trên Gmetrix
Bài 3 Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 1
Bài 4 Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 2
Bài 5 Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 3

Chương 13: Chiến lược làm bài thi thật – Cách đăng ký thi tại IIG Việt Nam

Bài 1 Những việc cần làm để chuẩn bị thi
Bài 2 Cách đăng ký dự thi
Bài 3 Kinh nghiệm chuẩn bị tại phòng thi
Bài 4 Chiến lược làm bài thi thật

Chương 14: Hỗ trợ sau khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

Bài 1 Hỗ trợ sau khóa học từ MasterMOS

Giới thiệu Giảng viên:

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu với chứng chỉ Data Analyst Associate của Microsoft. Anh cũng đạt chứng chỉ MOS Master, cấp độ cao nhất về Tin học văn phòng chuẩn Microsoft. Chi tiết chứng chỉ tại: https://ptdl.vn/ccgv
 • Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại 1 ngân hàng TOP đầu Việt Nam.
 • Anh thành thạo các công cụ Xử lý, phân tích dữ liệu để xây dựng hệ thống Report & Dashboard như: SSIS, SQL, Excel, Dashboard, VBA, IBM Cognos, Power BI, Power Query, Python.
 • Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với trên 80 lớp OFFLINE/ONLINE ZOOM, đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên là cán bộ ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, công ty viễn thông, sinh viên các trường đại học….Chi tiết hình ảnh các lớp học tại link https://ptdl.vn/ahv
 • Các ngân hàng anh đã tham gia giảng dạy: VCB, MBB, LienVietPostBank, NCB, OCB. 
 • Các công ty viễn thông anh đã tham gia giảng dạy: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
 • Các công ty tài chính, chứng khoán anh đã tham gia giảng dạy: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI.
 • Các công ty trong lĩnh vực khác: Công ty Dược Lục tỉnh Delta, công ty cổ phần tập đoàn UBGroup.
 • Anh xây dựng các khóa học biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
 • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Chi tiết tại https://ngocchien.com
 • Giảng viên các khóa học online uy tín trên các học viên online hàng đầu Việt Nam: ub.net, unica.vn, edumall.vn, kyna.vn
 • Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education.

MUA NGAY KHÓA HỌC

 • Nếu bạn đã nắm rõ thông tin về khóa học, và không cần tư vấn thêm, bạn có thể đặt MUA KHÓA HỌC NGAY TẠI ĐÂY ĐỂ CÓ THỂ VÀO HỌC NGAY nhé. Sau khi mở Link, bạn hãy ấn nút “Thêm vào giỏ hàng”, sau đó ấn “Xem giỏ hàng” và tiến hành thanh toán theo hướng dẫn ở trang Web hiện ra.
 • Nếu bạn cần tư vấn thêm thông tin khóa học, bạn vui lòng điền vào FORM dưới đây để MasterMOS liên hệ lại, tư vấn cho bạn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THÊM

Các khóa học cùng Giảng viên:

Bạn muốn tham dự lớp học với chúng tôi

Chat hoặc gọi chúng tôi ngay nhé!

Nguyen Ngoc Chien MasterMOS