fbpx

Excel VBA - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - Level 2

Học VBA Excel qua 100 ví dụ sẽ giúp bạn có kỹ năng điều khiển Excel tự động làm các công việc có tính lặp đi lặp lại trong Excel, giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc văn phòng.

Lộ trình học tập: Siêu nhân Excel

Giảng viên: Ngọc Chiến MasterMOS

Học phí gốc: 1.500.000 đ. Học phí ưu đãi: 1.068.000 đ

VBA_02_Hoc VBA Excel qua 100 vi du

Giới thiệu về Khoá học

 • Bạn muốn điều khiển Excel để tự động làm những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày?
 • Hãy tham dự khóa học để nhanh chóng làm chủ công cụ tự động hóa tuyệt vời này.
 • Khóa học đã được triển khai tại nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính hàng đầu Việt Nam.
 • Khóa học với hơn 100 ví dụ ứng dụng trong thực tế.

Mục tiêu của khóa học

 • Giúp học viên làm chủ được kỹ năng tự động hóa Excel thông qua ngôn ngữ VBA
 • VBA – Visual Basic For Application là ngôn ngữ tích hợp sẵn trong bộ công cụ Microsoft Office.
 • Giảm thiểu tối đa các thao tác thủ công, lặp đi lặp lại, tiết kiệm nhiều thời gian xử lý công việc.
 • Tự tin làm chủ những đoạn code đầu tiên trong cuộc đời một cách đơn giản, bài bản.
 • Các ví dụ thực tế trong khóa học làm theo tư duy của người làm nghiệp vụ nên rất dễ hiểu và ứng dụng.
 • Trở thành ngôi sao trong mắt đồng nghiệp và Sếp.
 • Tăng thu nhập của bạn nhờ thành thạo các kỹ năng chuyên sâu sau khóa học.

Ai nên học khóa VBA Excel

 • Cán bộ thuộc các bộ phận làm báo cáo, số liệu, muốn tự động hóa Excel.
 • Các học viên muốn nâng trình độ Excel lên một tầm cao mới.
 • Các bạn sinh viên đam mê công nghệ, mong muốn làm chủ kiến thức mới.
 • Tất cả những ai muốn cải tiến hiệu suất làm việc của mình.

Các công cụ sẽ sử dụng trong khoá VBA Excel

 • Microsoft Excel 2016: Quản trị dữ liệu, tính toán tổng hợp với các hàm mạnh mẽ,..
 • Microsoft Visual Basic 7.0: Công cụ được tích hợp sẵn khi cài đặt phần mềm Microosft Office.

Các kết quả đầu ra của khóa học

 • Viết chương trình điều khiển phần mềm Excel (Application), điều khiển các file Excel (Workbook).
 • Điều khiển các Sheets, Worksheets, các vùng dữ liệu Range và ô dữ liệu Cells.
 • Viết các công thức đẩy vào Excel từ VBA.
 • Biết cách làm 1 chương trình tự động hóa với Excel VBA từ đầu tới cuối.
 • Tổng hợp dữ liệu tự động hàng loạt.
 • Tách file dữ liệu tự động hàng loạt.
 • Gửi email tự động kèm nhiều hình ảnh, nhiều file đính kèm.
 • Kết hợp VBA Excel và SQL Server để tối ưu việc làm báo cáo tự động.
 • Xử lý dữ liệu lớn lên đến hàng trăm triệu dòng nhờ SQL và VBA.
 • Sử dụng VBA Excel kết hợp với các phần mềm khác trong bộ Office. Ví dụ Outlook, Word, Powerpoint.
 • Sử dụng VBA Excel kết hợp với việc mở các trang Web, download dữ liệu từ Google Sheet một cách tự động.
 • Tạo ra được các hàm do người dùng tự định nghĩa User Define Function.
 • Tạo ra được các Form tương tác với người dùng User Form.
 • Và nhiều ứng dụng thú vị khác các bạn có thể tham khảo trong phần Các ví dụ của khóa học này…

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học VBA Excel

 • Học viên có máy tính cá nhân, Laptop
 • Máy tính học viên có cài Microsoft Excel từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích phiên bản 2016, 2019, hoặc Microsoft 365
 • Khuyến khích học viên hoàn thành khóa học “Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1”

Nội dung chi tiết khóa học

Chương 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 1 Giới thiệu khóa học
 Bài 2 Các tài liệu đính kèm khóa học
 Bài 3 Nhóm Facebook hỗ trợ học viên MasterMOS
 Bài 4 Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên

Chương 2: Ứng dụng VBA Excel gửi email tự động hàng loạt

 Bài 1 Gửi email hàng loạt cơ bản – Email chứa 1 file đính kèm (phần 1)
 Bài 2 Gửi email hàng loạt cơ bản – Email chứa 1 file đính kèm (phần 2)
 Bài 3 Gửi email hàng loạt nâng cao – Email chứa hình ảnh
 Bài 4 Gửi email hàng loạt nâng cao – Email chứa nhiều file đính kèm
 Bài 5 Ứng dụng tổng hợp – Tách file và gửi email full tính năng

Chương 3: 5 ứng dụng VBA Excel tách file tự động

 Bài 1 Tách file ra nhiều sheet dựa vào điều kiện Filter
 Bài 2 Tách file ra nhiều Workbook sử dụng kỹ thuật Copy to new sheet
 Bài 3 Tách file kết quả đích có nhiều sheet và có chứa Data Validation (phần 1)
 Bài 4 Tách file kết quả đích có nhiều sheet và có chứa Data Validation (phần 2)
 Bài 5 Tách fille theo 2 tiêu chí lọc dữ liệu
 Bài 6 Tách fille theo 3 tiêu chí lọc dữ liệu

Chương 4: Ứng dụng VBA Excel đổi tên file Excel hàng loạt

 Bài 1 Ứng dụng đổi tên file Excel hàng loạt trong 1 folder

Chương 5: 8 ứng dụng VBA Excel tổng hợp dữ liệu tự động

Bài 1 Tổng hợp thông tin ứng viên trong hành chính nhân sự (phần 1)
 Bài 2 Tổng hợp thông tin ứng viên trong hành chính nhân sự (phần 2)
 Bài 3 Tổng hợp chương trình đào tạo trong hành chính nhân sự (phần 1)
 Bài 4 Tổng hợp chương trình đào tạo trong hành chính nhân sự (phần 2)
 Bài 5 Tổng hợp sao kê bảo lãnh trong ngân hàng
 Bài 6 Tổng hợp thông tin khách hàng trong kinh doanh
 Bài 7 Tổng hợp dữ liệu sao kê thẻ tín dụng trong ngân hàng
 Bài 8 Tổng hợp dữ liệu điểm khảo sát chi nhánh trong Quản lý chất lượng
 Bài 9 Tổng hợp nhiều sheet từ nhiều Workbook vào 1 Workbook
 Bài 10 Tổng hợp dữ liệu sử dụng 2 vòng lặp lồng nhau

Chương 6: 2 ứng dụng kết hợp SQL và VBA Excel – xử lý hàng triệu dòng

 Bài 1 Hướng dẫn lấy dữ liệu vào Excel từ Microsoft SQL Server (kết nối ODBC), Microsoft Access
 Bài 2 Hướng dẫn lấy dữ liệu vào Excel từ Microsoft Query với nguồn dữ liệu là SQL Server
 Bài 3 Tách file hàng triệu dòng kết hợp SQL Server và Excel qua kết nối ODBC
 Bài 4 Tách file hàng triệu dòng kết hợp SQL Server và Excel qua kết nối OLEDB

Chương 7: VBA Excel chuẩn hóa file Excel đầu vào để import vào SQL

 Bài 1 Ứng dụng chuẩn hóa file Excel đầu vào để import vào SQL

Chương 8: Dùng VBA Excel tạo báo cáo PIVOT TABLE tự động

 Bài 1 Dùng VBA tạo báo cáo PIVOT TABLE tự động
 Bài 2 Tự động cập nhật dữ liệu mới (Refresh) cho Excel Pivot Table với đoạn code VBA đơn giản

Chương 9: Ứng dụng copy email tự động từ Outlook sang Excel

 Bài 1 Ứng dụng copy email tự động từ Outlook sang Excel

Chương 10: Sử dụng VBA Excel để tương tác với Word và Powerpoint

 Bài 1 VBA Excel và Word – Copy dữ liệu từ Excel sang Word
 Bài 2 VBA Excel và PowerPoint – Copy dữ liệu từ Excel sang PPT

Chương 11: Chương trình VBA Excel tự động load dữ liệu từ Google Sheet xuống Excel

 Bài 1 Chương trình VBA Excel tự động load dữ liệu từ Google Sheet, lưu file Excel

Chương 12: Chương trình VBA Excel tự động mở link file Youtube

 Bài 1 Viết chương trình VBA tự động mở link file Youtube

Chương 13: Cách sử dụng hàm có sẵn và hàm người dùng tự định nghĩa trong VBA Excel

 Bài 1 Hàm do VBA cung cấp sẵn – Built in Function và sử dụng hàm của Excel từ VBA – Excel WorksheetFunction
 Bài 2 Cách viết hàm tự định nghĩa User Define Function trong VBA
 Bài 3 Tạo Add-in lưu các hàm người dùng tự định nghĩa và chạy trên nhiều máy khác nhau
 Bài 4 Một số Add in hữu ích phục vụ công việc (sưu tầm)

Chương 14: Sử dụng User Form trong VBA Excel để nhập dữ liệu, tương tác với người dùng hiệu quả

 Bài 1 Giới thiệu về UserForm và cách tạo UserForm sử dụng Text box, Option Button, combo box để nhập dữ liệu
 Bài 2 Khởi tạo các giá trị ban đầu cho UserForm
 Bài 3 Thiết lập Rule để kiểm tra định dạng dữ liệu nhập vào UserForm
 Bài 4 Ghi dữ liệu từ UserForm xuống Sheet dữ liệu

Chương 15: Các sự kiện VBA Excel hay dùng cho Workbook và Worksheet

 Bài 1 Sự kiện hay dùng cho Workbook
 Bài 2 Sự kiện hay dùng cho Worksheet

Chương 16: Update dữ liệu vào SQL Server bằng câu lệnh VBA Excel

 Bài 1 Kết nối SQL Server và Excel qua VBA ADO – Xem/Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu từ VBA vào bảng của SQL Server

Chương 17: VBA Excel tạo mục lục cho Workbook và Worksheet

 Bài 1 Chương trình tạo mục lục tự động cho Workbook và Worksheet

Chương 18: 9 ứng dụng VBA Excel hỗ trợ công việc hàng ngày

 Bài 1 VBA Excel tự động Autofit dòng, cột
 Bài 2 Sử dụng tính năng Text to Column với nhiều cột tự động
 Bài 3 Tạo Folder tự động theo danh sách tại vùng dữ liệu Range
 Bài 4 Xóa nhanh nhiều Sheet theo điều kiện
 Bài 5 Tạo nhiều bảng tính theo tên có sẵn
 Bài 6 Phân chia trang tính theo số lượng cột và dòng cho trước
 Bài 7 Xóa dòng bị blank
 Bài 8 Tách số khỏi chuỗi văn bản
 Bài 9 Unhide tất cả các sheet cùng một lúc

Chương 19: Giới thiệu kiến thức tiếp theo sau khóa học VBA Excel

Bài 1 Giới thiệu nội dung tiếp theo của khóa học này

Giới thiệu Giảng viên:

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu với chứng chỉ Data Analyst Associate của Microsoft. Anh cũng đạt chứng chỉ MOS Master, cấp độ cao nhất về Tin học văn phòng chuẩn Microsoft. Chi tiết chứng chỉ tại: https://ptdl.vn/ccgv
 • Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại 1 ngân hàng TOP đầu Việt Nam.
 • Anh thành thạo các công cụ Xử lý, phân tích dữ liệu để xây dựng hệ thống Report & Dashboard như: SSIS, SQL, Excel, Dashboard, VBA, IBM Cognos, Power BI, Power Query, Python.
 • Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với trên 80 lớp OFFLINE/ONLINE ZOOM, đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên là cán bộ ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, công ty viễn thông, sinh viên các trường đại học….
 • Các ngân hàng anh đã tham gia giảng dạy: VCB, MBB, LienVietPostBank, NCB, OCB. Chi tiết hình ảnh các lớp học tại link https://ptdl.vn/ahv
 • Các công ty viễn thông anh đã tham gia giảng dạy: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
 • Các công ty tài chính, chứng khoán anh đã tham gia giảng dạy: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI.
 • Các công ty trong lĩnh vực khác: Công ty Dược Lục tỉnh Delta, công ty cổ phần tập đoàn UBGroup.
 • Anh xây dựng các khóa học biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
 • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Chi tiết tại https://ngocchien.com
 • Giảng viên các khóa học online uy tín trên các học viên online hàng đầu Việt Nam: ub.net, unica.vn, edumall.vn, kyna.vn
 • Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Các khóa học cùng Giảng viên:

Bạn muốn tham dự lớp học với chúng tôi

Chat hoặc gọi chúng tôi ngay nhé!

Nguyen Ngoc Chien MasterMOS