fbpx

Kết quả bài kiểm tra lớp "Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL"

Học viên Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA tháng 04/2022

STTHọ tênĐiểmNhận xét
1SQL_VNBA_Bùi Thị Hoa_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
2SQL_VNBA_Bùi Thị Yến_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
3SQL_VNBA_BuiThiHuong_SCB v2100Kết quả ngày 23, 25, 26 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài
4SQL_VNBA_CHU_THAI_HA_OCEANBANK70Kết quả chưa chính xác
5SQL_VNBA_Chúc Quỳnh Lưu – Oceanbank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
6SQL_VNBA_Dang Thi Xuan Thu_ShinhanBank Vietnam80Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng
7SQL_VNBA_DANGCAOTRONG_NAMABANK70Kết quả chưa chính xác
8SQL_VNBA_DAO_PHUONG_HUYEN_LOTTEFINANCE100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
9SQL_VNBA_DAOTHITHUNGA_NAMABANK70Kết quả chưa chính xác
10SQL_VNBA_Đỗ Thị Huế_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
11SQL_VNBA_Doan_Nguyen_An_StandardCharetered95Chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày, kết quả ngày 23 chính xác
12SQL_VNBA_DoanThiMinhNga_VIB70Kết quả chưa chính xác
13SQL_VNBA_DoThiHien_NAMABANK70Kết quả chưa chính xác
14SQL_VNBA_DOTHITHUYVAN_VIB100Kết quả chính xác nhưng số liệu hiển thị theo nhiều sheet, cần đưa vào 1 sheet
15SQL_VNBA_Hoàng Bảo Chi_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
16SQL_VNBA_HOÀNG BÍCH LIÊN_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
17SQL_VNBA_Hoang Minh Nguyet_OceanBank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
18SQL_VNBA_HOANG NGUYET ANH_NH TMCP BAN VIET95Kết quả ngày 23 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài
19SQL_VNBA_HOÀNG YẾN_VIB90Làm đúng nhưng chỉ chạy TOP 5 cho ngày 23, ngày 25 chưa đúng
20SQL_VNBA_HOANG_THI_THUY_LINH_VIB70Kết quả chưa chính xác
21SQL_VNBA_HOANGTHANHTHUY_VIB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
22SQL_VNBA_HOTHITHUHA_BVB70Kết quả chưa chính xác
23SQL_VNBA_HUYNH MINH TRI_Standard Chartered100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
24SQL_VNBA_Kim Chi Nguyen_TTPTKD_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
25SQL_VNBA_Lai Thuy Vi_TPFico100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
26SQL_VNBA_Le Dai Duong_Eximbank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
27SQL_VNBA_Le Khac Thu Nguyet_Standard Chartered80Kết quả chưa đúng yêu cầu
28SQL_VNBA_Lê Quốc Vinh_NamABank85Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max cho 1 ngày 29
29SQL_VNBA_LE THI BACH VAN_NAM A BANK70Kết quả chưa chính xác
30SQL_VNBA_Le Thi Bich Nguyen_NAM A BANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
31SQL_VNBA_LE THI THUONG_OCEANBANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
32SQL_VNBA_Lê Trần Thanh Nhàn_VIB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
33SQL_VNBA_Lê Trương Thùy Linh_Shinhan Bank (SHBVN)100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
34SQL_VNBA_LE_THI_BICH_LOC_VIB70Kết quả chưa chính xác
35SQL_VNBA_LEHONGTUYEN_VIB100Kết quả chính xác nhưng số liệu hiển thị theo nhiều sheet, cần đưa vào 1 sheet
36SQL_VNBA_LeThiNga_Shinhan100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
37SQL_VNBA_Ly_Nhu_Ngoc_SCB70Kết quả chưa chính xác
38SQL_VNBA_Mai Thị Thu Huyền_FCCOM80Chưa copy kết quả ra Excel
39SQL_VNBA_NgoThiThuNga_PG Bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
40SQL_VNBA_Nguyen Duc Hoang Huy_Shinhan Bank VN80Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng
41SQL_VNBA_Nguyen Hai Ha_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
42SQL_VNBA_Nguyễn Hải Phúc_HDBank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
43SQL_VNBA_Nguyễn Hồng My_Shinhan Bank (SHBVN)99Kết quả cơ bản chính xác, riêng 1 ngày 26 có 1 giá trị giảm HDV bị sai???
44SQL_VNBA_Nguyễn Hữu Hiếu_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
45SQL_VNBA_Nguyễn Hữu Xuân Trúc_EXIMBANK80Mã khách hàng đúng nhưng kết quả biến động sai, check lại dữ liệu đầu vào.
46SQL_VNBA_Nguyen Linh Huong_Vietinbank80Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng
47SQL_VNBA_Nguyễn Ngọc Trang_Ngân hàng TMCP Bản Việt70Kết quả chưa chính xác
48SQL_VNBA_Nguyen Phuong Anh_Standard Chartered bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
49SQL_VNBA_Nguyễn Tấn Bảo_EXIMBANK70Kết quả chưa chính xác
50SQL_VNBA_Nguyễn Thành Trung_Standard Chartered Bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
51SQL_VNBA_Nguyễn Thị Hiền_Standard Chartered Bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
52SQL_VNBA_Nguyen Thi Ngoc Thanh_HDBank70Kết quả chưa chính xác
53SQL_VNBA_Nguyễn Thị Nhài – Oceanbank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
54SQL_VNBA_Nguyễn Thị Thu Trang_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
55SQL_VNBA_Nguyễn Thị Tình_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
56SQL_VNBA_NGUYỄN THU HIỀN_OCEANBANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
57SQL_VNBA_NGUYEN TRAN MINH THU_SHINHAN BANK80Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng
58SQL_VNBA_Nguyen Trung Hieu_PG Bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
59SQL_VNBA_Nguyen Vo Phuong Mai_SCB70Kết quả chưa chính xác
60SQL_VNBA_NGUYEN_HO_THANH_TRUC_EXIMBANK100Kết quả chính xác, thiếu số liệu ngày 29
61SQL_VNBA_NGUYEN_THI_THU_HANG_OCEANBANK70Kết quả chưa chính xác
62SQL_VNBA_NGUYEN_XUAN_BACH_EXIMBANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
63SQL_VNBA_NguyenDinhThien_VIB100Kết quả chính xác nhưng số liệu hiển thị theo nhiều sheet, cần đưa vào 1 sheet
64SQL_VNBA_NGUYENNGOCTHIENNGA_VIB70Kết quả chưa chính xác
65SQL_VNBA_NGUYENTHINGOCTRINH_VIB100Kết quả chính xác nhưng số liệu hiển thị theo nhiều sheet, cần đưa vào 1 sheet
66SQL_VNBA_NGUYENTHITHUHUONG_VIB70Kết quả chưa chính xác
67SQL_VNBA_NGUYENTHITHUMAI_HDBANK70Kết quả chưa chính xác
68SQL_VNBA_Pham Hoang Mai_SCB70Kết quả chưa chính xác
69SQL_VNBA_Pham Nam Giang_VIB MLCN75Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng, chưa chạy đủ các ngày dữ liệu
70SQL_VNBA_Pham Nam Giang_VIB MLCN_v195Kết quả ngày 29 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài
71SQL_VNBA_PHAM NGAN THANH_SCB70Kết quả chưa chính xác
72SQL_VNBA_PHAM THAI PHUONG NGA_STANDARD CHARTERED BANK70Kết quả chưa chính xác
73SQL_VNBA_Phạm Thanh Phong_Eximbank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
74SQL_VNBA_PHAM THI LU_VIB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
75SQL_VNBA_PHAM THI QUYEN_VIBBANK70Kết quả chưa chính xác
76SQL_VNBA_PHAM_THI SUONG_OCEANBANK70Kết quả chưa chính xác
77SQL_VNBA_PHAMHOAITHU_VIETINBANK80Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng
78SQL_VNBA_PhamThiThuVan_HDBank80Một số kết quả đúng, một số kết quả chưa đúng
79SQL_VNBA_PHAN DON HAU_OCEANBANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
80SQL_VNBA_Phan Thanh Truyền_Nam A Bank75Kết quả bị đúp, chưa chính xác
81SQL_VNBA_PHAN THI HOA LE_ NGAN HANG BAN VIET (BVB)70Kết quả chưa chính xác
82SQL_VNBA_PHAN THI TUYET_SCB70Kết quả chưa chính xác
83SQL_VNBA_Phùng Thế Hiệp_Eximbank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
84SQL_VNBA_PHUNGDOAICAMNGOC_VIB100Kết quả chính xác nhưng số liệu hiển thị theo nhiều sheet, cần đưa vào 1 sheet
85SQL_VNBA_QUANMINHPHUONG_NAMABANK70Kết quả chưa chính xác
86SQL_VNBA_TaThiXuanDieu_SCB70Kết quả chưa chính xác
87SQL_VNBA_TRAN NU THIEN TRANG_STANDARD CHARTERED100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
88SQL_VNBA_Trần Quốc Hùng_PG Bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
89SQL_VNBA_TRAN THI MINH HIEU _VIB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
90SQL_VNBA_Tran Thi Thanh Hai_SCB_Bai tap cuoi khoa70Kết quả chưa chính xác
91SQL_VNBA_TRAN THU HANG_OCEANBANK70Kết quả chưa chính xác
92SQL_VNBA_TRAN VAN KHANH_EXIMBANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
93SQL_VNBA_TRANNGOCHAI_NAMABANK70Kết quả chưa chính xác
94SQL_VNBA_TranNgocMinhQuang_ShinhanBank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
95SQL_VNBA_TRIEUTHIKIMTRANG_SCB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
96SQL_VNBA_Trịnh Phước Hạnh_SCB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
97SQL_VNBA_TrongThiThuHang_Eximbank70Kết quả chưa chính xác
98SQL_VNBA_Truong Ngoc Ha_BIDV80Chỉ chạy đúng phần tăng HDV max, chưa chạy đúng phần giảm HDV max
99SQL_VNBA_Truong Nguyen Nguyet Van – Standard Chartered95Kết quả ngày 23 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài
100SQL_VNBA_Truong Thi Hang_Nam A Bank70Kết quả chưa chính xác
101SQL_VNBA_TRUONGDUCTUYEN_SCB95Kết quả ngày 23 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài
102SQL_VNBA_Võ Thị Nguyên Ngọc_SCB100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
103SQL_VNBA_VoThiNhuMy_ShinhanBank100Kết quả ngày 23, 25 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài
104SQL_VNBA_Vu Huong Lan_Standard Chartered Bank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
105SQL_VNBA_VU THI LAN HAO_SCB70Kết quả chưa chính xác
106SQL_VNBA_VU THI NGOC ANH_OCEANBANK70Kết quả chưa chính xác
107SQL_VNBA_VU THI NGOC LINH_OCEANBANK100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
108SQL_VNBA_Vuong Thi Dung_Oceanbank100Kết quả chính xác, theo đúng yêu cầu bài test
109SQL_VNBA_VuongThiQuyen_SCB100Kết quả ngày 23, 25 chính xác, chưa chạy đủ dữ liệu cho các ngày khác theo đề bài

Cảm ơn các anh chị em đã tham dự khóa đào tạo cùng MasterMOS, và tích cực làm bài kiểm tra cuối khóa.

Anh chị em có thể tham khảo thêm khóa “Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL” – phần nâng cao để làm việc hiệu quả hơn nữa với SQL. Chi tiết nội dung khóa nâng cao tại đây.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website MasterMOS Education. Chúng tôi có quà tặng cho bạn, hãy đăng ký nhận nếu bạn thấy phù hợp nhé :)