fbpx

EXL05 - Excel Level 3 - Làm chủ mảng động và hàm mới trong Excel hiện đại (365-2021)

Khóa học đầu tiên tại Việt Nam về Dynamic Array. Giúp học viên thành thạo về Dynamic Array – mảng động, các logic tính toán chuyên sâu của mảng, và các hàm mới trong Excel hiện đại (Excel 365/2021) như FILTER, UNIQUE, SORT, SORTBY, SEQUENCE, RANDARRAY, XLOOKUP… 

Thời lượng đào tạo: 75 bài giảng chia 11 chương, 7h video bài giảng của Giảng viên, kèm 56 file tài liệu thực hành.

Đối tượng của khóa học: Mọi học viên muốn thành thạo kỹ năng chuyên sâu về Mảng động và hàm mới trong Excel hiện đại, sẵn sàng làm được các bài toán xử lý, phân tích dữ liệu từ đơn giản tới phức tạp, trở thành ngôi sao nơi công sở.

Hỗ trợ ONLINE: Hỗ trợ học viên trực tiếp 1-1 qua Zalo với Giảng viên.

Lộ trình học tập: Siêu nhân Excel gồm 9 khóa học Excel từ Zero to Hero 

Giảng viên: Ngọc Chiến MasterMOS

Học phí gốc: 1.500.000 đ. Học phí ưu đãi: 768.000 đ

EXL_05_Excel chuyen sau - Lam chu mang dong Dynamic Array va ham moi trong Excel hien dai

Bạn sẽ học được gì từ khóa học "Làm chủ mảng động Dynamic Array và hàm mới trong Excel hiện đại"

 • Giới thiệu về mảng động Dynamic Array trong Excel hiện đại (Excel 2016 trở lên).
 • Phân biệt sự khác nhau giữa Excel truyền thống (Legacy Excel) và Excel hiện đại (Dynamic Array Excel)
 • Làm chủ các hàm mới trong Excel hiện đại (Excel 2021 và Excel 365) như: SORT, SORTBY, UNIQUE, FILTER, SEQUENCE, MAXIFS, MINIFS, XLOOKUP, RANDARRAY,…

Đối tượng học viên khoá học "Làm chủ mảng động Dynamic Array và hàm mới trong Excel hiện đại"

 • Khóa học Excel này phù hợp với các học viên đã học thành thạo khóa “EXCEL 04 – Thành thạo công thức và 120 hàm Excel”
 • Học viên sẽ thực hành trên Excel 365 (Microsoft 365) hay Excel 2021 trở lên.
 • Chuyên gia Excel: Học tập những kiến thức CHUYÊN SÂU, biến bạn từ Chuyên gia Excel thành Siêu nhân Excel.

Các nội dung chính trong khóa học "Làm chủ mảng động Dynamic Array và hàm mới trong Excel hiện đại"

 • Giới thiệu khóa học và các tài liệu đính kèm khóa học
 • Kiểm tra tính sẵn dùng của mảng động trên các phiên bản Excel
 • Chi tiết cách sử dụng mảng động Dynamic Array trong Excel hiện đại
 • Cách sử dụng các hàm mới ứng dụng mảng động Dynamic Array trong Excel 365
 • Sự tương thích giữa các phiên bản Excel, các công thức cũ được hưởng lợi bởi Dynamic Array như thế nào
 • Các tính năng Excel được hưởng lợi bởi Dynamic Array như thế nào
 • Tìm hiểu chuyên sâu về giá trị LOGIC TRUE và FALSE trong Excel, minh họa vào hàm FILTER
 • Nguyên tắc hoạt động của mảng trong Excel
 • Những khái niệm chuyên sâu về mảng để xử lý, phân tích dữ liệu trong Excel
 • Các ví dụ kết hợp các khái niệm chuyên sâu về mảng trong Excel
 • Tổng kết khóa học và giới thiệu khóa học tiếp theo

Lợi ích sau khóa học "Làm chủ mảng động Dynamic Array và hàm mới trong Excel hiện đại"

 • Tiếp cận các công nghệ xử lý dữ liệu mới hiện đại trong Excel là mảng động Dynamic Array (công cụ rất ít người biết tới).
 • Sử dụng các hàm mới trong Excel hiện đại để xử lý, phân tích dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng.
 • Áp dụng vào công việc ngay để tăng năng suất lao động.

Yêu cầu đầu vào của khóa học "Làm chủ mảng động Dynamic Array và hàm mới trong Excel hiện đại"

 • Học viên có Laptop hoặc Desktop cài sẵn Microsoft Excel phiên bản từ 2021 hoặc Excel 365
 • Học viên đã học xong khóa “Thành thạo công thức và 120 hàm Excel phổ biến” của MasterMOS hoặc đã tự tin với việc ứng dụng các hàm trong Excel truyền thống.

Nội dung của khóa học:

Chương 1: Giới thiệu khóa học và các tài liệu đính kèm khóa học

1Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống học tập online LMS.TPDL.VN
2Hướng dẫn cách download tài liệu thực hành khóa học trên LMS.PTDL.VN
3Giới thiệu về MasterMOS Education
4Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS
5Giới thiệu Nhóm Facebook Cộng đồng học viên MasterMOS
6Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
7Giới thiệu về khóa học Làm chủ mảng động và hàm mới trong Excel hiện đại
8Nội dung khóa học file Excel để bạn tiện tra cứu khi học tập
9Download tài liệu đính kèm khóa học
10Những phím tắt tiêu biểu hữu ích trong Excel

Chương 2: Kiểm tra tính sẵn dùng của mảng động trên các phiên bản Excel

11Cách kiểm tra phiên bản Excel bạn đang sử dụng
12Kiểm tra mảng động Dynamic Array có sẵn dùng trên phiên bản Office của bạn hay không
13Những thay đổi chính trong việc xử lý dữ liệu của Excel khi có Dynamic Array

Chương 3: Chi tiết cách sử dụng mảng động Dynamic Array trong Excel hiện đại

14Giới thiệu các khái niệm và định nghĩa về mảng động trong Excel hiện đại
15Giới thiệu các hàm mới liên quan tới mảng động trong Excel hiện đại
16Các đặc điểm của mảng động Dynamic Array

Chương 4: Cách sử dụng các hàm mới ứng dụng mảng động Dynamic Array trong Excel 365

17Cách sử dụng hàm FILTER trong Excel hiện đại – phần 1
18Cách sử dụng hàm FILTER trong Excel hiện đại – phần 2
19Cách sử dụng hàm SORT trong Excel hiện đại – phần 1
20Cách sử dụng hàm SORT trong Excel hiện đại – phần 2
21Cách sử dụng hàm SORTBY trong Excel hiện đại
22Cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel hiện đại – phần 1
23Cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel hiện đại – phần 2
24Ví dụ Kết hợp các hàm FILTER, SORT, UNIQUE để phân tích dữ liệu
25Cách sử dụng hàm RANDARRAY trong Excel hiện đại
26Cách sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel hiện đại – phần 1
27Cách sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel hiện đại – phần 2
28Cách xử lý lỗi SPILL trong Excel, thường gặp với mảng động Dynamic Array
29Cách xử lý lỗi CALC trong Excel, thường gặp với mảng động Dynamic Array
30Hàm XLOOKUP (Excel 365, Excel 2021 trở lên) – phần 1
31Hàm XLOOKUP (Excel 365, Excel 2021 trở lên) – phần 2
32Hàm XLOOKUP (Excel 365, Excel 2021 trở lên) – phần 3
33Hàm XMATCH (Excel 365, Excel 2021 trở lên)
34Hàm MINIFS (Excel 365, Excel 2021 trở lên) – Hàm tìm số nhỏ nhất theo nhiều điều kiện
35Hàm MAXIFS (Excel 365, Excel 2021 trở lên) – Hàm tìm số lớn nhất theo nhiều điều kiện
36Hàm IFS (Excel 365, Excel 2021 trở lên)

Chương 5: Sự tương thích giữa các phiên bản Excel, các công thức cũ được hưởng lợi bởi Dynamic Array như thế nào

37Tìm hiểu về Multi và Scalar trong công thức Excel
38Sự tương thích giữa các phiên bản Excel: Legacy Excel và Dynamic Array Excel
39Sự thay đổi trong việc viết tham chiếu tương đối, tham chiếu tuyệt đối
40Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm SUMIFS
41Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm COUNTIFS
42Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm VLOOKUP
43Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm IF
44Sử dụng mảng động Dynamic Array khi tham chiếu sang Sheet khác
45Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm TRANSPOSE – chuyển đổi dòng/cột nhanh chóng
46Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm FREQUENCY – thống kê phân nhóm dữ liệu

Chương 6: Các tính năng Excel được hưởng lợi bởi Dynamic Array như thế nào

47Data Validation dạng List sử dụng spill range
48Data Validation dạng List loại bỏ dòng trống và dữ liệu trùng lặp
49Data Validation dạng List phụ thuộc nhau
50Tạo biểu đồ báo cáo động Dynamic Chart với Excel Dynamic Array
51Tạo biểu đồ báo cáo động Dynamic Chart dùng Radio Button với Excel Dynamic Array

Chương 7: Tìm hiểu chuyên sâu về giá trị LOGIC TRUE và FALSE trong Excel, minh họa vào hàm FILTER

52Tìm hiểu chuyên sâu về giá trị LOGIC TRUE và FALSE trong công thức Excel
53Các phép toán với giá trị LOGIC TRUE và FALSE trong công thức Excel
54Ứng dụng giá trị logic TRUE và FALSE trong hàm FILTER – loại bỏ giá trị 0 và blank
55Ứng dụng giá trị logic TRUE và FALSE trong hàm FILTER – loại bỏ giá trị văn bản
56Lọc dữ liệu nhiều điều kiện cùng xảy ra với hàm FILTER (AND Condition) – điều kiện trên một cột
57Lọc dữ liệu nhiều điều kiện cùng xảy ra với hàm FILTER (AND Condition) – điều kiện trên nhiều cột
58Lọc dữ liệu mở rộng điều kiện với hàm FILTER (OR Condition)

Chương 8: Nguyên tắc hoạt động của mảng trong Excel

59Nguyên tắc hoạt động của mảng trong Excel, ứng dụng phím F9 để tìm hiểu chi tiết hơn
60Cách thức sử dụng kỹ thuật đặt tên mảng dữ liệu trong Excel
61Sử dụng cú pháp nhập mảng để thêm giá trị cho đối số If_empty trong hàm FILTER
62Sử dụng mảng dữ liệu và spill range để tìm TOP khách hàng linh hoạt với hàm LARGE và SMALL
63Sắp xếp dựa trên nhiều cột Multi Sort dựa vào mảng dữ liệu
64Hàm VLOOKUP trả nhiều cột kết quả cùng một lúc

Chương 9: Những khái niệm chuyên sâu về mảng để xử lý, phân tích dữ liệu trong Excel

65Tìm hiểu về khái niệm Lifting trong công thức mảng Excel
66Tìm hiểu về khái niệm Pairwise Lifting trong công thức mảng Excel, ví dụ ứng dụng Lifting và Pairwise Lifting
67Tìm hiểu về khái niệm Broadcasting trong công thức mảng Excel
68Ứng dụng khái niệm Broadcasting, Pariwise Lifting giải thích cách hoạt động các công thức và hàm mảng
69Tìm hiểu về khái niệm implicit intersection (@)
70Chúng ta có cần nhập công thức mảng dạng CSE nữa hay không

Chương 10: Các ví dụ kết hợp các khái niệm chuyên sâu về mảng trong Excel

71Tìm các dòng dữ liệu duy nhất trên nhiều cột không đứng liền nhau
72Sử dụng hàm FILTER kết hợp cả AND và OR trong điều kiện lọc dữ liệu
73Tách dữ liệu phần số và phần chữ trong văn bản kết hợp nhiều hàm

Chương 11: Tổng kết khóa học và giới thiệu khóa học tiếp theo

74Tổng kết khóa học Làm chủ mảng động Dynamic Array và hàm mới trong Excel hiện đại
75Giới thiệu khóa học tiếp theo trong Lộ trình học Excel bài bản cùng MasterMOS

Giới thiệu Giảng viên:

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu với chứng chỉ Data Analyst Associate của Microsoft. Anh cũng đạt chứng chỉ MOS Master, cấp độ cao nhất về Tin học văn phòng chuẩn Microsoft. Chi tiết chứng chỉ tại: https://ptdl.vn/ccgv
 • Anh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng TOP đầu Việt Nam.
 • Anh thành thạo các công cụ Xử lý, phân tích dữ liệu để xây dựng hệ thống Report & Dashboard như: SSIS, SQL, Excel, Dashboard, VBA, IBM Cognos, Power BI, Power Query, Python.
 • Anh được tin tưởng đào tạo trong các chương trình tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với trên 100 lớp OFFLINE/ONLINE ZOOM, đã giảng dạy cho hàng nghìn học viên là cán bộ ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, công ty viễn thông, sinh viên các trường đại học….
 • Nhiều ngân hàng anh đã tham gia giảng dạy: VCB, MBB, VIB, TPB, PVCombank, LienVietPostBank, NCB, Oceanbank, hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA (cho 20 tổ chức thành viên). Chi tiết hình ảnh các lớp học tại link https://ptdl.vn/ahv
 • Các công ty viễn thông anh đã tham gia giảng dạy: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
 • Các công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm anh đã tham gia giảng dạy: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty bảo hiểm MB Ageas Life.
 • Các công ty trong lĩnh vực khác: Công ty Dược Lục tỉnh Delta, công ty THTrue Milk, công ty Viettel Commerce, công ty cổ phần tập đoàn UBGroup.
 • Anh xây dựng các khóa học biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
 • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Chi tiết tại https://ngocchien.com
 • Giảng viên các khóa học online uy tín trên các học viên online hàng đầu Việt Nam: ub.net, unica.vn, edumall.vn, kyna.vn
 • Anh hiện là Giám đốc của MasterMOS Education.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Các khóa học cùng Giảng viên:

Bạn muốn tham dự lớp học với chúng tôi

Chat hoặc gọi chúng tôi ngay nhé!

Nguyen Ngoc Chien MasterMOS

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website MasterMOS Education. Chúng tôi có quà tặng cho bạn, hãy đăng ký nhận nếu bạn thấy phù hợp nhé :)