fbpx

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Cach su dung ham CHAR trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII. Bạn hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu trong bài viết này nhé.
Chia sẻ bài viết này

Mục lục bài viết

CÁCH SỬ DỤNG HÀM CHAR TRONG SQL SERVER

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để chuyển đổi giá trị mã ASCII thành ký tự.

Mô tả hàm CHAR

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII.

Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII.

Cú pháp hàm CHAR

Để chạy hàm CHAR trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

CHAR ( integer_expression )

Tham số

integer_expression

Một số nguyên có giá trị từ 0 tới 255. Hàm CHAR trả giá trị a NULL cho giá trị nằm ngoài vùng phạm vị này.

Kiểu dữ liệu trả về

char(1)

Lưu ý

Sử dụng CHAR để chèn ký tự điều khiển vào chuỗi ký tự. Bảng này hiển thị một số ký tự điều khiển thường được sử dụng

Remarks

Control character

Value

Tab

char(9)

Line feed

char(10)

Carriage return

char(13)

Ví dụ áp dụng hàm CHAR

Ví dụ 1:

Trong ví dụ sau chúng ta sẽ in giá trị ASCII và ký tự tương ứng cho mỗi ký tự trong chuỗi ký tự hoctinonline.edu.vn

SET TEXTSIZE 0; 

— Create variables for the character string and for the current  

— position in the string. 

DECLARE @position INT, @string CHAR(19); 

— Initialize the current position and the string variables. 

SET @position = 1; 

SET @string = ‘hoctinonline.edu.vn’; 

WHILE @position <= DATALENGTH(@string) 

   BEGIN 

   SELECT ASCII(SUBSTRING(@string, @position, 1)),  

      CHAR(ASCII(SUBSTRING(@string, @position, 1))) 

   SET @position = @position + 1 

   END; 

GO 

———– –

78          N 

———– – 

101         e 

———– – 

119         w 

———– – 

32 

———– – 

77          M 

———– – 

111         o 

———– – 

111         o 

———– –

110         n 

Ví dụ 2: Sử dụng CHAR để chèn ký tự điều khiển (control character)

Ví dụ dưới đây sử dụng CHAR(13) để in tên và địa chỉ email của 1 nhân viên thành các dòng riêng biệt, khi kết quả câu lệnh trả về dạng text. Ví dụ sử dụng AdventureWorks2012 database.

SQL

SELECT p.FirstName + ‘ ‘ + p.LastName, + CHAR(13)  + pe.EmailAddress   FROM Person.Person p INNER JOIN Person.EmailAddress pe ON p.BusinessEntityID = pe.BusinessEntityID    AND p.BusinessEntityID = 1;  GO 

Kết quả như dưới đây:

Ken Sanchezken0@adventure-works.com 

Ví dụ 3: Sử dụng ASCII và CHAR để in giá trị ASCII từ một chuỗi ký tự.

Ví dụ này giả định một bộ ký tự ASCII. Nó trả về giá trị ký tự cho 6 giá trị số ký tự ASCII khác nhau.

 

SQL

SELECT CHAR(65) AS [65], CHAR(66) AS [66],   CHAR(97) AS [97], CHAR(98) AS [98],   CHAR(49) AS [49], CHAR(50) AS [50]; 

Here is the result set.

65   66   97   98   49   50  —- —- —- —- —- —-  A    B    a    b    1    2 

Bài viết này là một phần trong Series “Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu cùng chuyên gia MasterMOS”. Bạn hãy vào click vào link để xem toàn bộ Series bài viết, dễ dàng làm chủ SQL để xử lý, phân tích dữ liệu lớn cùng chúng tôi nhé.

Tham dự Nhóm Học Excel cùng MasterMOS tại https://www.facebook.com/groups/bimatexcel

Tham dự Nhóm Học Phân tích dữ liệu cùng MasterMOS tại https://www.fb.com/groups/mastermosvn

Tham dự Cộng đồng học viên MasterMOS tại https://www.fb.com/groups/congdonghocvienmastermos

Hotline: 086 680 2624 | Website: https://ptdl.vn  | Facebook: https://www.fb.com/mastermosvn 

Tác giả: Ngọc Chiến MasterMOS

  • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate, Data Analyst Associate, MOS Master của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ tại: https://ptdl.vn/ccgv

  • Anh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng, công ty hàng đầu Việt Nam.

  • Anh có kinh nghiệm đào tạo tại nhiều ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông lớn nhất Việt Nam với trên 80 lớp OFFLINE/ZOOM, và hàng nghìn học viên trên hệ thống ONLINE LMS.PTDL.VN. Chi tiết hình ảnh các lớp học tại link https://ptdl.vn/ahv

  • Các đơn vị tiêu biểu anh đã đào tạo: các ngân hàng VCB, MBB, VIB, LPB, NCB, OCB,  công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty dược phẩm Delta…

  • Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu. Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Anh hiện là giám đốc MasterMOS Education.

ĐĂNG KÝ NHẬN THỦ THUẬT TIN HỌC
Chúng tôi sẽ gửi bạn Kiến thức cập nhật hàng tuần qua EMAIL/ZALO
Các bài viết liên quan
SQL K70 - Tuyển sinh khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL tại MasterMOS Education
Khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL
Khóa học SQL cho banker – K70 – MasterMOS

SQL cho banker – MasterMOS tuyển sinh K70 – Khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL dành cho banker, nhân sự ngành ngân hàng, tài chính.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website MasterMOS Education. Chúng tôi có quà tặng cho bạn, hãy đăng ký nhận nếu bạn thấy phù hợp nhé :)