fbpx

Cách bật tính năng Power Pivot trong Excel – Start the Power Pivot add-in for Excel

MasterMOS Education_Blog_Hoc Excel chuyen sau_Power Pivot - Cach bat tinh nang Power Pivot Add in trong Excel_1_Anh bia
Chia sẻ bài viết này

Mục lục bài viết

Cách bật tính năng Power Pivot trong Excel

Power Pivot is an add-in that you can use to perform powerful data analysis in Excel. The add-in is built into certain versions of Office, but by default, it’s not enabled.

Here’s how you enable Power Pivot before using it for the first time.

Power Pivot là một phần bổ trợ mà bạn có thể sử dụng để thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Excel. Phần bổ trợ này được tích hợp vào một số phiên bản Office nhất định, nhưng theo mặc định, nó không được bật.

Đây là cách bạn bật Power Pivot trước khi sử dụng nó lần đầu tiên.

 1. Go to File > Options > Add-Ins.

 2. In the Manage box, click COM Add-insGo.

 3. Check the Microsoft Office Power Pivot box, and then click OK. If you have other versions of the Power Pivot add-in installed, those versions are also listed in the COM Add-ins list. Be sure to select the Power Pivot add-in for Excel.

 1. Vào File > Options > Add-Ins.

 2. Trong hộp thoại Manage, click COM Add-insGo.

 3. Check vào hộp Microsoft Office Power Pivot, rồi sau đó ấn OK. Nếu bạn đã cài đặt các phiên bản khác của phần bổ trợ Power Pivot, các phiên bản đó cũng được liệt kê trong danh sách COM Add-in. Đảm bảo chọn bổ trợ Power Pivot cho Excel.

MasterMOS Education_Blog_Hoc Excel chuyen sau_Power Pivot - Cach bat tinh nang Power Pivot Add in trong Excel_2_Tab Power Pivot

Mở cửa sổ Power Pivot

Open the Power Pivot window

 1. Click Power Pivot.

  This is the tab where you work with Power Pivot PivotTables, calculated fields, and key performance indicators (KPIs), and creating linked tables.

 2. Click Manage.

  Manage button on the Power Pivot ribbon

Now you’re in the Power Pivot window. Here you can click Get External Data to use the Table Import Wizard to filter data as you add it to your file, create relationships between tables, enrich the data with calculations and expressions, and then use this data to create PivotTables and PivotCharts.

 1. Click Power Pivot.

  Đây là tab nơi bạn làm việc với Power Pivot PivotTables, các trường được tính toán và chỉ báo hiệu suất chính (KPI) và tạo các bảng được liên kết.

 2. Click Manage.

  Manage button on the Power Pivot ribbon

Bây giờ bạn đang ở trong cửa sổ Power Pivot. Tại đây, bạn có thể bấm Get External Data để sử dụng Trình hướng dẫn Nhập Bảng để lọc dữ liệu khi bạn thêm nó vào tệp của mình, tạo mối quan hệ giữa các bảng, làm phong phú dữ liệu bằng các phép tính và biểu thức, sau đó sử dụng dữ liệu này để tạo PivotTables và PivotCharts.

MasterMOS Education_Blog_Hoc Excel chuyen sau_Power Pivot - Cach bat tinh nang Power Pivot Add in trong Excel_3_Moi truong lam viec cua Power Pivot

Xử lý lỗi: Power Pivot Ribbon không xuất hiện

Troubleshooting: Power Pivot ribbon disappears

In rare cases, the Power Pivot ribbon will disappear from the menu if Excel determines that the add-in is destabilizing to Excel. This might occur if Excel closes unexpectedly while the Power Pivot window is open. To restore the Power Pivot menu, do the following:

 1. Go to File > Options > Add-Ins.

 2. In the Manage box, click Disabled Items > Go.

 3. Select Microsoft Office Power Pivot and then click Enable.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, dải băng Power Pivot sẽ biến mất khỏi menu nếu Excel xác định rằng phần bổ trợ này đang gây mất ổn định cho Excel. Điều này có thể xảy ra nếu Excel đóng đột ngột trong khi cửa sổ Power Pivot đang mở. Để khôi phục menu Power Pivot, hãy làm như sau:

 1. Vào Tab File > Options > Add-Ins.

 2. Trong hộp thoại Manage, click Disabled Items > Go.

 3. Chọn Microsoft Office Power Pivot và sau đó click Enable.

If the previous steps do not restore the Power Pivot ribbon, or if the ribbon disappears when you close and reopen Excel, try the following:

 1. Close Excel.

 2. Point to Start > Run and then type regedit.

 3. In Registry Editor, expand this registry key:

  If you have Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 15.0 > User Settings.

  If you have Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 16.0 > User Settings

 4. Right-click PowerPivotExcelAddin and then click Delete.

 5. Scroll back up to the top of Registry Editor.

 6. Expand HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > Excel > Addins.

 7. Right-click PowerPivotExcelClientAddIn.NativeEntry.1 and then click Delete.

 8. Close Registry Editor.

 9. Open Excel.

 10. Enable the add-in using the steps at the top of this article.

Nếu các bước trước đó không khôi phục ruy-băng Power Pivot hoặc nếu ruy-băng biến mất khi bạn đóng và mở lại Excel, hãy thử các cách sau:

 1. Close Excel.

 2. Point to Start > Run and then type regedit.

 3. In Registry Editor, expand this registry key:

  If you have Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 15.0 > User Settings.

  If you have Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 16.0 > User Settings

 4. Right-click PowerPivotExcelAddin and then click Delete.

 5. Scroll back up to the top of Registry Editor.

 6. Expand HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > Excel > Addins.

 7. Right-click PowerPivotExcelClientAddIn.NativeEntry.1 and then click Delete.

 8. Close Registry Editor.

 9. Open Excel.

 10. Enable the add-in using the steps at the top of this article.

Tham dự Nhóm Học Excel cùng MasterMOS tại https://www.facebook.com/groups/bimatexcel

Tham dự Nhóm Học Phân tích dữ liệu cùng MasterMOS tại https://www.fb.com/groups/mastermosvn

Tham dự Cộng đồng học viên MasterMOS tại https://www.fb.com/groups/congdonghocvienmastermos

Hotline: 086 680 2624 | Website: https://ptdl.vn  | Facebook: https://www.fb.com/mastermosvn 

Tác giả: Ngọc Chiến MasterMOS

 • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate, Data Analyst Associate, MOS Master của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ tại: https://ptdl.vn/ccgv

 • Anh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng, công ty hàng đầu Việt Nam.

 • Anh có kinh nghiệm đào tạo tại nhiều ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông lớn nhất Việt Nam với trên 80 lớp OFFLINE/ZOOM, và hàng nghìn học viên trên hệ thống ONLINE LMS.PTDL.VN. Chi tiết hình ảnh các lớp học tại link https://ptdl.vn/ahv

 • Các đơn vị tiêu biểu anh đã đào tạo: các ngân hàng VCB, MBB, VIB, LPB, NCB, OCB,  công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty dược phẩm Delta…

 • Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu. Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Anh hiện là giám đốc MasterMOS Education.

ĐĂNG KÝ NHẬN THỦ THUẬT TIN HỌC
Chúng tôi sẽ gửi bạn Kiến thức cập nhật hàng tuần qua EMAIL/ZALO
Các bài viết liên quan
SQL K70 - Tuyển sinh khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL tại MasterMOS Education
Khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL
Khóa học SQL cho banker – K70 – MasterMOS

SQL cho banker – MasterMOS tuyển sinh K70 – Khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL dành cho banker, nhân sự ngành ngân hàng, tài chính.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website MasterMOS Education. Chúng tôi có quà tặng cho bạn, hãy đăng ký nhận nếu bạn thấy phù hợp nhé :)